Акция срещу шума в квартал „Христо Ботев“

Снощи, между 22:30 и 00:30 часа, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев проведе съвместна акция с Първо районно управление на МВР и Столичната РЗИ. 

Проверката беше по сигнал на граждани за прекомерен шум в късните часове на нощта. На място уредът за измерване на шума отчете над 80 dB, при разрешени до 45 dB за жилищни зони в този часови пояс. 

Бяха съставени предупредителни протоколи и на нарушителите ще бъдат наложени санкции при повторно нарушение, както е предвидено по Наредбата. 

Проблемът с шума в квартал „Христо Ботев“ от сватби и семейни тържества е хроничен. Сигнали от граждани постъпват както на телефон 112, така и в районната администрация и се налага системен контрол.

„Смятам, че е нужна цялостна реформа в организацията на чистотата в София, което включва и шумовото замърсяване. Всеки район трябва да разполага с измервателен уред и да може реално да осъществява контрол, за да се налагат и ефективни санкции.“ Това каза кметът на района Георги Илиев след проведената акция. 

Той благодари на колегите от Първо РПУ на МВР и Столичната РЗИ за съдействието в тези късни часове, както и на хората от района, които сигнализират за нередности и проблеми, и подчерта, че работата на институциите може да бъде наистина ефективна само с активното участие на гражданите.