20 процента от населението на страната живее в София

vitosha-boulevard

20 процента от населението на страната живее в София,  показват последните данни на НСИ. София (столица) е и областта с най-много жители – 1 196 805 души през 2023 година като 15 319 души са се преместили в София през последната година

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2023 г. е 6 445 481 души. В сравнение с предходната година населението е намалява с 2 229 души, или с 0.03%.

През 2023 г. в страната са регистрирани 57 478 родени деца, като от тях 57 197 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 601 деца, или с 1.1%.

Броят на умрелите през 2023 г. е 101 006 души и спрямо предходната година намалява със 17 808.

Към 31.12.2023 г. в градовете живеят 4 738 461 души, или 73.5%, а в селата – 1 707 020 души, или 26.5% от населението на страната.

Към края на 2023 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Населените места без население са 201. Най-голям е техният брой в областите Велико Търново и Габрово – по 67. 

В 1 245, или в 23.7% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.
С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 35.2% от населението на страната.

Половината от населението на страната (51.5%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 664 хил. души, или 10.3% от населението на страната.